พระเยซูประสูติที่ไหน

 

หากถามว่าพระเยซูประสูติที่ไหนคำตอบที่ได้ก็คือเมืองเบ็ธเลเฮมซึ่งหากตามคัมภีร์ไบเบิลบอกไว้ว่าพระกุมารประสูติที่เบ็ธเลเฮม แคว้นจูเดีย โดยพระคัมภีร์บอกว่า โจเซฟ และมารีอา บิดามารดาของของพระเยซูอาศัยอยู่ในเมืองเบ็ธเลเฮมจนกระทั่งพระเยซูประสูติ แล้วจึงย้ายไปยังนาซาเร็ธในแคว้นกาลิลี ที่ซึ่งพระเยซุเติบโตและเริ่มประกาศคำสอนของพระองค์

 

ส่าวนพระคัมภีร์ฉบับลูคซึ่งดูเหมือนจะเป็นที่รู้จักกันและนิยมกันมาก บอกว่าโจเซฟ และมารีอาอาศัยอยู่ที่นาซาเร็ธและเดินทางมาที่เบ็ธเลเฮมเพื่อแสดงตนในการสำรวจตามสำมะโนประชาการ ตามคำสั่งของโรมัน ซึ่งขณะนั้น มารีอา ครรภ์แก่มากแล้ว และได้ให้กำเนิดพระกุมารเยซูในถ้ำของคนเลี้ยงสัตว์นั่นเอง เนื่องจากที่พักอื่นๆเต็มหมดแล้วพราะว่ามีผู้เดินทางมาด้วยจุดประสงค์เดียวกันมากมาย

 

เบ็ธเลเฮมแห่งแคว้นจูเดียในปัจจุบันอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มไปทางใต้๕ ก.ม. ตามเส้นทางเลียบทิวเขาจูเดียไปยังเฮบรอน ในอดีตกาลก่อนหน้าที่พระเยซูประสูติราวพันปีที่นี่เคยเป็นที่ประสูติของ เดวิท วีรบุรุษแห่งชนชาติอิสราเอล ผู้รวบรวมชาวอิสราเอลเผ่าต่างๆขึ้นเป็นบ้านเมืองเดียวกัน

อาณาจักรจูเดียของพระองค์กว้างไกลไปจรดแม่น้ำยูเฟรติส ราชวงศ์ของพระองค์ปกครองอาณาจักรอยู่๔๐๐ปี ซึ่งการที่พระเยซูศาศดาแห่งศาสนาใหม่กำเนิดที่เมืองเดียวกันกับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นี้ก็ถือว่าเป็นความเหมาะสมทั้งปวง

 

 

กล่าวรวรัดไปยังศตวรรษที่๔ ความเชื่อในพระเยซูนั้นซึมซาบไปยังจักรวรรดิโรมัน จักรพรรดิคอนสแตนตินยอมรับนับถือคริสต์ศาสนาและประกาศสนับสนุนศาสนาใหม่นี้และพระราชชนนีเฮเลนา พระชนนีในจักรพรรดิคอนสแตนตินเป็นผู้มีศรัทธาอันแรงกล้า พระนางเสด็จมายังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ทรงค้นพบ สถานที่สำคัญหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูตามเรื่องในคัมภีร์ไบเบิล

ไม่ทราบว่าพระนางจะใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์อันไดก็ตาม แต่พระนางก็ได้ทำหน้าที่คล้ายนักประวัติศาสตร์คนแรกที่มาค้นคว้าในดินแดนแห่งนี้

ทรงค้นพบถ้ำที่ประสูติของพระเยซูแล้ว พระราชโอรสที่ดีอย่างจักรพรรดิคอนสแตนตินก็ทรงสร้างโบสถ์ครอบคลุมถ้ำนั้น โบสถ์นี้ชื่อว่า โบสถ์แห่งพระคริสต์สมภพ (CHURCH OF THE NATVITY) ต่อมาในศตวรรษที่๖  จักรพรรดิจัสติเนียนก็ได้ต่อเติมขยับขยายโบสถ์แห่งนี้ให้กว้างขวางกว่าเดิมมี

 

http://www.magyar-megmaradas.eoldal.hu

 

สถานที่ประสูติคงไม่เป็นปัญหาหากว่ามีการขุดค้นพบหลักฐานร่วมสมัยพระเยซู แต่การขุดบริเวณโบสถ์แห่งพระคริสต์สมภพได้พบพื้นโมเสกจากศตวรรษที่๖และใต้พื้นก็เป็นซากโบสถ์เก่าสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน หรือโลงตะกั่วยุคโรมันตอนปลาย ซึ่งเป็นยุคหลังพระเยซุทั้งสิ้น   ส่วนการขุดที่เมืองเบ็ธเลเฮมก็พบเศษหม้อไห ที่เป็นยุคก่อนพระเยซูประสูติ

 

จากนั้นยังพบว่ายุคสมัยของเฮรอด มีสะพานส่งน้ำทอดผ่านเบ็ธเลเฮมไปยังเยรูซาเล็ม หลักฐานนี้บ่งชี้ว่าไม่น่ามีถิ่นฐานบ้านเรือน เพราะว่ามีบันทึกของ วิทรูวิอุส สถาปนิคชาวโรมันบอกว่า ไม่มีสะพานส่งน้ำสายใดตัดผ่านชุมชน

 

จริงๆแล้วมันคงจะไม่กระไรนักหนาเรื่องที่ไม่มีหลักฐานโบราณวัตถุใดๆเลยจากสมัยเฮรอด...ถ้าไม่มีเมืองเบ็ธเลเฮมอีกแห่งอยู่ที่เมืองกาลิลี !

คนท้องถิ่นที่นั่นบอกว่าพระเยซูประสูติที่นี่ต่างหากหาใช่เบ็ธเลเฮมแห่งจูเดียไม่  เพียงแต่ว่าผู้เรียบเรียงพระคัมภีร์พยายามโยงใยพระเยซุเข้ากับกษัตริย์เดวิท เพื่อสร้างความถูกต้องและมั่นใจว่าองค์พระเยซูคือกษัตริย์ทางจิตวิญญาณของชาวอิสราเอลและมวลมนุษย์อย่างแท้จริง

 

อันที่จริงนักวิชาการศาสนาสงสัยมานานแล้วว่าการเล่าถึงการประสูติของพระเยซูที่เบ็ธเลเฮมแห่งจูเดียนั้นอาจเป็นความตั้งใจ สร้างภาพเพื่อเชื่อมโยงพระเยซูเข้ากับคิงเดวิท  เพื่อให้พระผู้ไถ่บาปแน่นแฟ้นขึ้นในความเชื่อของชาวยิวผู้เปลี่ยนมานับถือคริสต์ศาสนา

 

ในการขุดค้นเบ็ธเลเฮมแห่งกาลิลี ระหว่างปี ๑๙๙๒-๒๐๐๓ นักโบราณคดีได้พบซากโบราณสถานเป็นวงกว้าง๓๗เอเคอร์(๙๒.๕ไร่) ทางตะวันตกติดกับชมชุนสมัยปัจจุบัน

ในบริเวณนี้มีซากโบสถ์หลังหนึ่งโผล่ให้เห็นมาตั้งแต่ปี๑๙๖๕ เมื่อมีการตัดถนนระหว่างนาซาเร็ธกับเบ็ธเลเฮม การสร้างถนนทำให้โถงกลางทลายลง เผยให้เห็นพื้นโมเสกสมันศตวรรษที่๖ ซึ่งเรียบเรียงลายเป็นเถาเครือ พรรณไม้และสัตว์อย่างงดงาม

 

การขุดค้นปี๑๙๙๒ ที่บริเวณโบสถ์นี้ได้พบอ่างน้ำสำหรับเจิมในพิธีรับศีลล้างบาปกับพื้นโมเสกเพิ่มขึ้นอีก ทำให้ทราบว่าโบสถ์หลังนี้ยาวประมาณ๑๔๕ฟุต กว้าง๘๐-๑๐๐ ฟุต อันเป็นโบสถ์ยุคไบแซนไทน์ที่ใหญ่มากหลังหนึ่งที่พบในอิสราเอล

 

จึงมีคำถามตามมาว่าทำไมจึงมีโบสถ์ใหญ่ขนาดใหญ่ปานนี้อยู่กลางชุมชนยิวนอกจากนั้นยังพบซากอาคารยุคเดียวกันอีกแห่งที่มีเครื่องหีบน้ำมันมีห้องใต้ดินที่มีเชิงเทียน กับเศษกระดูกหมูเป็นจำนวนมารกทำให้สันนิฐานว่าที่นี่คงเป็นอารามใหญ่ และต่อมาก็พบอาคารขนาดใหญ่อีกหลังใกล้ๆกันที่น่าจะเป็นโรงเรือนสาธารณะเพราะที่ชั้นล่างมีรางหญ้าสำหรับให้ม้ากิน  อาคาร๓หลังนี้ดูเหมือนถูกทำลายด้วยความรุนแรงในยุคเปอร์เซียรุกรานดินแดนศักดิ์สิทธิเมื่อต้นศตวรรษที่๗

 

การขุดค้นต่อๆมานักโบราณคดีก็ยังค้นพบป้อมปราการที่มีกำแพงหนา๓ฟุต  กระเบื้องโมเสกบนกำแพงทำให้กำหนดอายุได้ว่ากำแพงนี้สร้างในศตวรรษที่๖ก่อนการรุกรานของเปอร์เซีย หากเป็นป้อมปราการยุคยุคไบแซนไทน์จริง ย่อมมีนัยสำคัญอย่างยิ่ง

 

เอกสารจากยุคกลางบอกว่าเบ็ธเลเฮมแห่งกาลิลี ไม่ใช่เมืองใหญ่ หรือเมืองสำคัญทางการเมืองหรือประวัติศาสตร์ แต่ทำไมเมืองนี้จึงมีป้อมคูประตูหอรบอยู่หนาแน่น หรือโบราณสถานกลางเบ็ธเลเฮมนั้นกำลังตกอยู่ในอันตราย

 

เรารู้ว่าตั้งแต่ศตวรรษที่๒จนถึงยุคปลายไบแซนไทน์ ชาวยิวถูกขับออกจากเยรูซาเล็ม และอพยพไปอยู่ที่เบ็ธเลเฮมกันอย่าหนาแน่นเป็นไปได้มั๊ยว่าเนื่องจากความเป็นศัตรูและความมุ่งร้ายที่ชาวยิวมีต่อชาวคริสต์    ชาวคริสต์ในเบ็ธเลเฮมจึงต้องสร้างกำแพงขึ้นเพื่อป้องกันสถานที่ๆ พวกเขาเชื่อว่าเป็นที่ประสูติของพระเยซูพระผู้ไถ่บาปของพวกเค้าซึ่งก็คือโบสถ์ใหญ่ที่นักโบราณคดีพบซากพื้นโมเสกนั่นเอง

 

ดังนั้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีแล้ว    นักโบราณคดีรุ่นใหม่ก็บอกว่าเมืองเบ็ธเลเฮมที่พระเยซุควรประสูติน่าจะเป็นเมืองเบ็ธเลเฮมแห่งกาลิลี มากกว่าเมืองเบ็ธเลเฮมแห่งจูเดีย

เมืองเบ็ธเลเฮมแห่งกาลิลี เป็นเมืองที่คนอยู่หนาแน่นห่างจากนาซาเร็ธบ้านของโจเซฟและมารีอาไม่กี่ไมล์ ต่างกันกับเมืองเบ็ธเลเฮมแห่งจูเดีย ที่รกร้างว่างวายผู้คน มีแต่สายสะพานส่งน้ำพาดผ่าน หน้ำซ้ำยังห่างจากบ้านของโจเซฟและมารีอาเป็นร้อยไมล์ แล้วสตรีครรภ์แก่อย่างมารีอาจะเดินทางไหวหรือ ?

 

ต่วยตูนพิเศษ ฉับบที่๓๗๔ เดือนมกราคม ปี๒๕๔๙ โดย เอื้อนทิพย์

 

ภาพหัวเรื่องจากhttp://jesus-god.exteen.com

 


 • gypsy-caravan
  Gyspy Web trendy tarot ก็เป็นเวปที่เกี่ยวกับไพ่ Tarot หรือยิปซีนะคะ ไม่เอามาเล่าก็มาเล่าให้ฟังเลยก็จะขาดอะไรไปบางอย่างนะคะ เมื่อเราพูดถึงยิปซีก็จะทำให้หลายท่านนึกถึง แฟชั่น เพลง ไ...

 • divine_feminine.jpg
  The High Priestess สันตปาปาสตรีมีจริงหรือ? ที่ได้นำเรื่องนี้มาเล่าก็เพราะว่า กระติ๊บน้อยอ่านเจอว่า ในตำรามีการกล่าวว่าในสมัยก่อนในสำรับหน้าไพ่ดั้งเดิม หน้าไพ่ใบนี้มีชื่อว่า สังฆ...

 • the-death-of-mary-fragment-1311.jpg!Blog.jpg
  “เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมาดาของพระองค์และสาวกคนที่พระองค์ทรงรักยืนอยู่ใกล้พระองค์จึงตรัสกับมารดาของพระองค์ว่า หญิงเอ๋ย นี่คือบุตรของท่าน และพระองค์ตรัสกับสาวกคนนั้นว่า นี่คือมาร...

 • Trojan.jpg
  การค้นพบกรุงทรอย อย่างที่เคยเกริ่นบอกไว้แล้วว่าจะมาเล่าเรื่องการค้นพบกรุงทรอยให้ฟัง ซึ่งอาศัยจากตรงที่เล่าไว้ในเรื่องของเทวีวีนัสว่าเรื่องราวของกรุงทรอยนั้นไม่ใช้เมืองที่เป็นในตำ...

 • Card 012.jpg
  เรื่องมนุษย์โทลลันด์นี้ หลายท่านที่เข้ามาอ่านก็คงจะแปลกใจว่าคือมนุษย์ประเภทไหน เหมือนมนุษย์ยุคหิน มนุษย์โครมันยองหรือเปล่า ไม่เคยได้ยิน ก็คงไม่เก่าถึงยุคหินหรอกค่ะ แต่ก็เก่าเอาการ...

 • 13_crucifixion.jpg
  หรือที่ฝรั่งเรียกกันว่า CRUCIFIXION กระติ๊บน้อยจะขอนำประวัติเกี่ยวกับการตึงกางเขนมาเล่าให้ฟังนะคะ คือการประหารโดยการตรึงไม้กางเขน ผู้ที่คิดขึ้นมานั้นคือพวกฟินิเชี่ยน (PHOENI CIAN) ...

 • 323px-Pietro_Perugino_040.jpg
  พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนจริงหรือในพระคัมภีร์ใหม่ล้วนแต่กล่าวถึงการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนชีพของพระเยซู ซึ่งพระองค์ถูก ปอนตุอุส ปิลาต ข้าหลวงโรมันพิพากษาให้ประหารโดยการตรึงไ...

 • Card 015.jpg
  The Devil ซาตาน ในมัทธิวบทที่ 25 และยอห์นบทที่ 16:11 ได้อธิบายให้เห็นว่าซาตานเป็นผู้หนึ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น แต่ต่อมาภายหลังมันได้กบฎ และตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้า หรือจะพูดให้ง่...

 • de1.jpg
  ดาวฤกษ์ในท้องฟ้ามองอย่างไรก็เป็นจุดแสง ดาวเคราะห์เวลาส่องกล้องก็เห็นเป็นแผ่นกลมแล้วทำไมเวลาเราวาดดาวมันถึงกลายเป็นห้าแฉกไปทุกที หลายคงตอบว่า ก็เห็นกันมาแต่ไหนแต่ไร เลยวาดตามๆกันม...

 • babel1.jpg
  เรื่องTowerofBabelนั้นเป็นเรื่องที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นตำนานที่อยู่ในไพ่หมายเลขที่16ซึ่งก็คือไพ่Towerซึ่งเป็นไพ่ของความสับสนอลหม่าน ซึ่งหลายท่านทราบกันอยู่แล้ว แต่ว่าลองอ่านก...

 • 350px-Confusion_of_Tongues.png
  จากเรื่อง The Tower of Babel ที่เล่าให้ฟัง(อ่าน)ไปแล้วนั้นมีการสรุปกันว่า หอคอยบาเบลแห่งนี้น่าจะมีอยู่จริง แต่ว่าจริงๆแล้วนั้นน่าจะเป็นซิกูรัทที่ของชาวบาบิโลนเองสร้างขึ้นและไม่ใช...

 • 270px-Giotto_-_Scrovegni_-_-18-_-_Adoration_of_the_Magi.jpg
  เมไจ กับ ดวงดาวแห่งเบธเลเฮม การแกะรอยเรื่องราวเหลือเชื่อจากดินแดนตะวันออกกลาง จรดพื้นที่ยุโรป การสำรวจทางวิทยาศาสตร์ที่จะเปิด เผยเรื่องราวเร้นลับ และประเพณีโบราณ แรงบันดาลใจของกษ...

 • Christmas Witches.jpg
  คนส่วนใหญ่คิดว่าแม่มดคงทั้งแก่ ทั้งเหี่ยว หน้าตาน่าเกลียด น่ากลัว หรือไม่ก็เจ้าเล่ห์แสนกล ลองมาดูในแง่ที่น่าสงสารบ้างนะคะ ในสมัยก่อนเรื่องของแม่มดนั้นมักจะเกี่ยวกับชาวคริสเตียนเป...

 • Anne_Hathaway_as_the_White_Witch_Wallpaper_JxHy.jpg
  แม่มดนั้นจะมีสองประเภทค่ะ คือแม่มดขาว และแม่มดดำ แม่มดขาวนั้นนับถือพระผู้เป็นเจ้า Supreme being ได้รับพลังลึกลับจากนักบุญ นางฟ้า หรือ วิญญาณคนตายที่มีคุณธรรม แม่มดดำนั้นนับถือซาต...

 • 270px-Giotto_-_Scrovegni_-_-18-_-_Adoration_of_the_Magi.jpg
  เมไจ กับ ดวงดาวแห่งเบธเลเฮม การแกะรอยเรื่องราวเหลือเชื่อจากดินแดนตะวันออกกลาง จรดพื้นที่ยุโรป การสำรวจทางวิทยาศาสตร์ที่จะเปิด เผยเรื่องราวเร้นลับ และประเพณีโบราณ แรงบันดาลใจของกษั...
Visitors: 341,069