จันทร์ในโหราศาสตร์แรม1-7ค่ำ

 

 

เกิดวันแรม ๑ ค่ำ (วันที่ ๑๖ ของเดือนจันทรคติ)
                ผู้เกิดในวันแรม ๑ ค่ำ  มีความทะเยอทะยาน  และต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้า  แต่การเคลื่อนไหวการก้าวไปข้างหน้าของ ‘คนแรม ๑ ค่ำ’ อยู่ในพื้นภูมิ (fields) ที่ ‘คนแรม ๑ ค่ำ’ เห็นว่าเป็นงานที่ดึงดูดใจมากที่สุด เช่น แฟชั่น การบันเทิง ศิลปะ และการออกแบบ เป็นต้น
                งานเหล่านี้ถูกขัดขวางจากความรัก เรื่องเงินๆทองๆ และจากอัชฌาสัย  และด้วยความที่ครัดเครียด (serious) และค่อยข้างดื้อรั้น  ทิฐิ ของ ‘คนแรม ๑ ค่ำ’ นี่อาจหมายถึงว่า ‘คนแรม ๑ ค่ำ’ จะเลือกงานที่เพียบพร้อมความมั่นคง หรือเข้าไปทำอาชีพหนึ่งใดในอาชีพดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งจะทำให้เสียใจเมื่ออายุมากขึ้นว่า ‘คนแรม ๑ ค่ำ’ มีความขยันและตั้งใจจริง  และจะไม่ชอบให้ใครสั่ง  นี่สามารถทำให้ต้องเปลี่ยนงานโดยฉับพลันทันที
                ถ้า ‘คนแรม ๑ ค่ำ’ รู้สึกอยากจะหยุด และอาจหยุดยั้ง  เหตุนี้จึงทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้

 


                เกิดวันแรม ๒ ค่ำ (วันที่ ๑๗ ของเดือนจันทรคติ)
                เนื่องจากจำนวนเซล์ในร่างกายที่ต้องทำงานมาก (active cell) มีน้อย  จึงทำให้มีการเผาผลาญ (metabolism) อาหารน้อยลงไปด้วย  เลยเป็นเหตุให้ผู้เกิดในวันแรม ๒ ค่ำมีสภาพร่างกายแบบยากที่จะผอม  ดังนั้น ‘คนแรม ๒ ค่ำ’ กับอาหารจะขัดแย้งกันอยู่เสมอ
                อย่างไรก็ตาม ‘คนแรม ๒ ค่ำ’ เป็นคนมีใจกรุณาปรานีและเอาอกเอาใจผู้อื่น  ซึ่งทำให้ ‘คนแรม ๒ ค่ำ’ มีเพื่อน  ถึงแม้ว่าความท้อแท้ตามธรรมชาติของ ‘คนแรม ๒ ค่ำ’ ในบางโอกาสสามารถทำให้ ‘คนแรม ๒ ค่ำ’ เป็นคนยุ่งยากที่จะอยู่ใกล้
                ความสนใจของ ‘คนแรม ๒ ค่ำ’ มีศูนย์รวมอยู่ที่บ้านและครอบครัว  แต่ ‘คนแรม ๒ ค่ำ’ อยากจะมีอาชีพที่ทำให้ตนเองได้แสดงวุฒิสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ  แต่ถ้า ‘คนแรม ๒ ค่ำ’ ทำงานด้วยและดูแลบ้านด้วย ‘คนแรม ๒ ค่ำ’ จะพบว่า ต้องการทำเพียงอย่างเดียวมากกว่า มิฉะนั้น จะเป็นการยากที่ ‘คนแรม ๒ ค่ำ’ จะประสบความสำเร็จอย่างที่ตนต้องการ

 


                เกิดวันแรม ๓ ค่ำ (วันที่ ๑๘ ของเดือนจันทรคติ)
                ผู้เกิดในวันแรม ๓ ค่ำมีคติประจำใจว่า “ข้าฯรู้ หรืออย่างน้อยข้าฯ ก็คิดว่า ข้าฯรู้ว่าข้าฯต้องการอะไรจากชีวิต  และข้าฯ สามารถพิจารณากำหนดใจ (determine) ข้าฯได้อย่างมากที่จะผลักดันความทะเยอทะยานของข้าฯ ให้บังเกิดเป็นจริงชึ้นมาให้ได้”
                ข้อควรระวัง คือ ‘คนแรม ๓ ค่ำ’ มีอารมณ์ร้อนและชอบวางท่า  ทำกิริยาอาการที่ใช้อำนาจจนก่อให้ตัวเองต้องไปมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน  จนทำให้ต้องสูญเสียการสนับสนุนและกำลังใจจากพวกเขา
                ปัญหาของ ‘คนแรม ๓ ค่ำ’ กับผู้อื่นเกิดจากการที่ ‘คนแรม ๓ ค่ำ’ ไม่สามารถคิดถึงข้อคิดเห็นของตนเองให้ถ้วนทั่ว  และไม่วางแผนล่วงหน้าอย่างเหมาะสม
                ‘คนแรม ๓ ค่ำ’ เกลียดการดำเนินงานกับรายละเอียด และฉุนเฉียวกับคนที่สงสัยในวิธีการของตน
                และขณะที่ ‘คนแรม ๓ ค่ำ’ โชคดีในการหาเงิน  แต่ก็ยากที่จะเก็บรักษาเงินไว้ และ ‘คนแรม ๓ ค่ำ’ ยังเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยม  ชั้นเชิงแพรวพราว

 


                เกิดวันแรม ๔ ค่ำ (วันที่ ๑๙ ของเดือนจันทรคติ)
                ผู้เกิดในวันแรม ๔ ค่ำเป็นแบบชนิดของคนเฉลียวฉลาด  หัวดี  และร่าเริง  เต็มไปด้วยพลังงานและความกระตือรือร้น
                ความข้างต้นสามารถกระตุ้นและทำให้ ‘คนแรม ๔ ค่ำ’ เป็นคนที่มีเสน่ห์มากในยามเยาว์วัย  แต่บางทีก็ทำให้คนอื่นๆในวัยเดียวกันเสียประสาท  และฉุนเฉียวเพราะตามไม่ทัน เป็นต้น
                ‘คนแรม ๔ ค่ำ’ จะเป็นคนที่ไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่จริงๆเลยก็เป็นได้  ซึ่งทำให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  และบางทีกลายเป็นคนโง่ในช่วงวัยกลางคน
                อย่างไรก็ตาม ‘คนแรม ๔ ค่ำ’ มีอารมณ์พลุ่งพล่านและโกรธง่ายในยามเจออุปสรรคขัดขวาง  และ ‘คนแรม ๔ ค่ำ’ จะพูดสิ่งที่ตัวเองคิด
                โดยทั่วไปงานที่เหมาะสมอย่างเฉพาะกับ ‘คนแรม ๔ ค่ำ’ คือ งานประเภทที่จูงใจในการขายหรือการส่งเสริมการขาย และ ‘คนแรม ๔ ค่ำ’ เป็นโฆษกที่ดี  อีกทั้งชอบรับผิดชอบ  แม้ว่าจะไม่เหมาะสมกับบทบาทนั้นก็ตาม

 


                เกิดวันแรม ๕ ค่ำ (วันที่ ๒๐ ของเดือนจันทรคติ)
                ผู้เกิดในวันแรม ๕ ค่ำมีจินตนาการที่ดี  และมีศักยภาพในการสร้างสรรค์มาก  แม้ว่าจะถูกฉุดรั้งเพราะเป็นคนขาดความเชื่อมั่น  และไร้ความสามารถที่จะรวมศูนย์จิตของคน
                ‘คนแรม ๕ ค่ำ’ จะถูกผลักดันให้ไปตามหนทางที่ว่ามานี้อย่างสม่ำเสมอ  และการณ์นั้นเกิดจากข้อคิดเห็น  และข้อแนะนำของผู้อื่น  ซึ่งทำให้ ‘คนแรม ๕ ค่ำ’ ตัดสินใจลำบากว่าอะไรถูกต้อง  และจะดำเนินต่อไปอย่างไร
                การไม่กล้าตัดสินใจนั้นเป็นอุปสรรคขัดขวางการบรรลุเป้าหมายของ ‘คนแรม ๕ ค่ำ’
                ว่ากันตามจริงแล้ว ‘คนแรม ๕ ค่ำ’ เป็นคนที่มีสหัชญาณ มีจิตรู้แจ้ง เข้าใจถึงปัญหาทั้งหลายที่คนอื่นๆสร้างขึ้น  ดังนั้น ‘คนแรม ๕ ค่ำ’ จึงเหมาะที่จะเป็นที่ปรึกษา และคู่คิดที่วิเศษ
                และหากต้องการให้ได้ดังฝันแล้ว  ต้องหาใครสักคนที่สามารถกำกับการใช้พลังงานของตน  และหยุดยั้งตนจากการปล่อยทิ้งวุฒิสามารถพิเศษของตนเองไปเปล่าๆปลี้ๆ

 


                เกิดวันแรม ๖ ค่ำ (วันที่ ๒๑ ของเดือนจันทรคติ)
                ถึงแม้ว่าบางช่วงเวลาซึ่งไม่บ่อยนัก ผู้เกิดในวันแรม ๖ ค่ำ จะมีความสงสัยและไม่แน่ใจตนเอง  แต่โดยพื้นฐานแล้ว ‘คนแรม ๖ ค่ำ’ เป็นคนซึ่งมีชวญญาร (soul) ไปในทางมีความสุข  มีความเปิดเผย  และมีความสนุกสนาน ‘คนแรม ๖ ค่ำ’ ชอบที่จะหัวเราะและมีเวลาดีๆให้กับชีวิต  และพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของคนที่เกี่ยวข้องด้วย  ในแง่ข้อเท็จจริง  สภาพไวต่อความรู้สึกโดยทั่วๆไปกับการรู้สึกที่ดีของตนเอง ทำให้ ‘คนแรม ๖ ค่ำ’ เหมาะกับอาชีพการงาน เป็นต้นว่า  ด้านสังคม จิตแพทย์ แพทย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาส่วนตัว  ‘คนแรม ๖ ค่ำ’ เป็นคนนับถือศาสนาเป็นศรัทธาที่เอาการเอางานของวัดในโบสถ์  และชอบกล่าวหาตำหนิตนเองในความผิดที่กระทำโดยครอบครัวและเพื่อนของตน  สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุแห่งความไม่สงบภายใน  และการที่ ‘คนแรม ๖ ค่ำ’ ขาดความสุขในบางครั้ง

 


                เกิดวันแรม ๗ ค่ำ (วันที่ ๒๒ ของเดือนจันทรคติ)
                เสี้ยวสุดท้ายของจันทร์  อย่างเป็นสารัตถะสำคัญแล้ว  ผู้เกิดในวันแรม ๗ ค่ำเป็นคนแบบชนิดชอบอยู่เงียบๆ รักการอยู่บ้าน  รู้สึกสบายที่สุดและผ่อนคลาย  ปล่อยวางที่สุด  เมื่ออยู่ในกลุ่มของครอบครัวและเพื่อสนิท  แม้ว่า ‘คนแรม ๗ ค่ำ’ จะเป็นเช่นนี้  แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าท่านก็มีความทะเยอทะยานอย่างรุนแรงในโลกแห่งความปรารถนา  ทั้งๆที่ท่านขาดพลังขับเคลื่อนที่จำเป็น  และการตัดสินใจที่จะไปให้ถึงจุดหมาย  ดังนั้น  ท่านจะรู้สึกไม่ประสบความสำเร็จ  และข้องขัดใจ  นอกจากนี้ท่านยังเป็นคนที่มีสภาพไวต่อคำวิจารณ์  และเกิดความเสียใจอยู่ลึกๆในเรื่องสัพเพเหระที่ไม่สลักสำคัญอะไร  หากตนคิดว่าจะทำให้เขาเข้าใจผิด  แต่กระนั้น ‘คนแรม ๗ ค่ำ’ ก็เป็นคนกรุณาและอภัย  และโดยทั่วไปท่านเป็นคนที่มีลักษณะดี

 

 

ภาพ:http://cauldronsandcupcakes.com

บทความคัดลอกจาก : หนังสือต้นสายโหราศาสตร์ฝรั่ง

บัวแก้ว ไชยหลวงผา : บก. เรียบเรียง

สำนักพิมพ์เดลฟี่

Visitors: 361,698