จันทร์ในโหราศาสตร์ขึ้น6-15ค่ำ

 

เกิดวันขึ้น ๖ ค่ำ (วันที่ ๖ ของเดือนจันทรคติ)
                แม้ว่าจะขี้อาย  และไม่แน่ใจตนเอง  แต่ผู้เกิดในวันขึ้น ๖ ค่ำ มีกริยาอาการที่มีเสน่ห์  และมีอัชฌาสัยที่เป็นมิตร
                ‘คนขึ้น ๖ ค่ำ’ ชอบที่จะเป็นคนสวยงาม  และจากการณ์นี้จึงมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับเสื้อผ้า  และของปรุงแต่งที่เห็นจากภายนอกทั่วไป
                ความใส่ใจในตัวเองนี้จะช่วยหนุนความเชื่อมั่นของ ‘คนขึ้น ๖ ค่ำ’ และปรับปรุงอารมณ์ของชาวขึ้น ๖ ค่ำ
                โดยสารัตถะสำคัญแล้ว ‘คนขึ้น ๖ ค่ำ’ เป็นบุคคลที่ถือเอาบ้านเป็นศูนย์กลางชีวิต  และครอบครัวของ ‘คนขึ้น ๖ ค่ำ’ เป็นศูนย์กลางความสำคัญในชีวิต  ‘คนขึ้น ๖ ค่ำ’ จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ  ขณะที่เพื่อนร่วมงานหรือธุรกิจประสบความสำเร็จน้อยกว่า  นี่หมายความว่า ‘คนขึ้น ๖ ค่ำ’ ไม่ควรหวังที่จะถึงจุดสุดยอดในงานหรืออาชีพที่ท่านทำอยู่

 

                เกิดวันขึ้น ๗ ค่ำ (วันที่ ๗ ของเดือนจันทรคติ)
                ผู้เกิดในวันขึ้น ๗ ค่ำ  อาจจะมีความลำบากในวัยเด็กและวัยรุ่น  ซึ่งเป็นสาเหตุที่ว่าทำไม ‘คนขึ้น ๗ ค่ำ’  ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์กระเทือนใจหรือความเชื่อมั่นตนเองเท่าที่ควรจะมี
                และถ้า ‘คนขึ้น ๗ ค่ำ’ เป็นผู้สร้างสรรค์ และมีจินตนาการ  วุฒิสามารถ (talents) พิเศษของตัวเอง  พร้อมกับความช่วยเหลือที่ถูกต้องจะนำท่านไปไกล
                การแต่งตัวของ ‘คนขึ้น ๗ ค่ำ’  แสดงออกตามนัยยะ  ถึงกระนั้นก็ยังเหลือบางสิ่งให้แต่งได้ตามใจปรารถนาของตัวเอง  จึงไม่ค่อยบ่อยนักที่จะเห็น ‘คนขึ้น ๗ ค่ำ’  ดูท่าทางดีอย่างที่ตัวเองชอบ
                ‘คนขึ้น ๗ ค่ำ’ สนุกกับการเรียนรู้และค้นคว้าสิ่งต่างๆโดยอัตลักษณ์ (ลักษณะนิสัย) ซึ่งด้วยธรรมชาติของ ‘คนขึ้น ๗ ค่ำ’ ที่เป็นคนอบอุ่น  และเห็นอกเห็นใจคนอื่น  ทำให้ ‘คนขึ้น ๗ ค่ำ’ เป็นนักการศึกษาโดยแท้จริง

 


                เกิดวันขึ้น ๘ ค่ำ (วันที่ ๘ ของเดือนจันทรคติ)
                เสี้ยวแรกของดวงจันทร์  อัชฌาสัยของผู้เกิดในวันขึ้น ๘ ค่ำ เป็นคนเคร่งเครียด และครุ่นคิด (serious & thoughtful) ซึ่งทำให้ยากที่ ‘คนขึ้น ๘ ค่ำ’ จะหัวเราะและสนุกสนานกับเรื่องตลก  กระนั้น ‘คนขึ้น ๘ ค่ำ’ จะเชื่อมั่นและทะเยอทะยาน  และสามารถทำงานหนักเพื่อให้บรรลุถึงผลตามที่ตัวเองต้องการในชีวิต
                ‘คนขึ้น ๘ ค่ำ’ ลงตัวเหมาะสมดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทางอาชีพสายธุรกิจ หรือสายวิชาชีพ ณ ที่นั้น  ความระมัดระวังและความหนักแน่นจะช่วย ‘คนขึ้น ๘ ค่ำ’ ให้ก้าวสูงขึ้นด้วยตัวของตัวเอง
                เนื่องจาก ‘คนขึ้น ๘ ค่ำ’ รู้สึกไม่สะดวกสบายในความสัมพันธ์ของตนเองกับเพศตรงข้าม ‘คนขึ้น ๘ ค่ำ’ จะไม่สมรสจนกว่าจะมีอายุมาก
                ‘คนขึ้น ๘ ค่ำ’ เกลียดการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใดๆที่สร้างความยุ่งเหยิง และไม่แน่นอน

 

 

 


                เกิดวันขึ้น ๙ ค่ำ (วันที่ ๙ ของเดือนจันทรคติ)

                ผู้เกิดในวันขึ้น ๙ ค่ำ เป็นคนแบบชนิดมองโลกในแง่บวก และเปิดเผย ปากกับใจตรงกัน  ชอบกิจกรรมสังคม  และชอบที่จะเริ่มสิ่งใหม่ๆโดยทันที
                ถึงแม้ในขณะที่ ‘คนขึ้น ๙ ค่ำ’ มีพลังงานและความกระตือรือร้นมาก  แต่ ‘คนขึ้น ๙ ค่ำ’ ก็ยังขาดการสะสมพลังและถูกบั่นทอนจิตใจได้ง่าย  เมื่อทุกสิ่งไม่ได้เป็นไปในทันควันตามที่หวัง
                การจัดการสิ่งที่มีรายละเอียดมากทำให้ ‘คนขึ้น ๙ ค่ำ’ เบื่อหน่ายและฉุนเฉียว  ดังนั้น ท่านจะทำหน้าที่ได้ดีที่สุดในฐานะผู้ริเริ่ม
                การเคลื่อนตัวก้าวเดินหน้าต่อไปในชีวิตจะเป็นวงจรของการหยุดและเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอ  แม้ว่าบางครั้งถ้าไม่เป็นนิจอาจจะเป็นการถอยหลังก็ตาม

 


                เกิดวันขึ้น ๑๐ ค่ำ (วันที่ ๑๐ ของเดือนจันทรคติ)
                ผู้เกิดในวันขึ้น ๑๐ ค่ำ โชคดีที่มีบุคลิกภาพแบบสุทรรศนิยมและเปิดเผย  ซึ่งจะได้รับความช่วยเหลือจากการมีนัยดี ทางสหัชญาณ (intuitive : จิตรู้แจ้ง การรู้เอง ที่มีมาแต่กำเนิด) ว่าอะไรควรกระทำในเบื้องต่อไป
                ชอบรับมือจัดการกับสิ่งท้าทายใหม่ๆ และไม่มีสิ่งใดที่จะให้ความสุขารมณ์ (pleasure) อย่างยิ่งใหญ่  มากไปกว่าการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนแก้ไม่ตก
                เนื่องจากสนุกกับการเดินทาง  ฉะนั้น จึงเดินทางไปต่างประเทศเพื่อทำงานหรืออยู่อาศัย  ซึ่งจะเป็นเพียงชั่วระยะหนึ่ง  ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น
                ถ้า ‘คนขึ้น ๑๐ ค่ำ’ วางดาวพระเคราะห์อื่นๆอย่างเหมาะสมในตำแหน่งต่างๆ ปูมดวง (แผนผังการเกิด) ของตนเอง  ก็จะทำดีเพื่อตัวเองในด้านการเงิน  บางทีอาจจะกลายเป็นผู้ร่ำรวย

 


                เกิดวันขึ้น ๑๑ ค่ำ (วันที่ ๑๑ ของเดือนจันทรคติ)
                ขณะที่ผู้เกิดในวันขึ้น ๑๑ ค่ำ  เป็นคนมีชีวิตชีวา  และเปิดเผย เหมือนกับได้รับพรจากสวรรค์ ทำให้ ‘คนขึ้น ๑๑ ค่ำ’ มีความเข้าใจอย่างแหลมคม  ละเอียดอ่อนในธรรมชาติของมนุษย์  ซึ่งช่วย ‘คนขึ้น ๑๑ ค่ำ’ คบหาให้มีเพื่อนง่ายๆ และสามารถทำให้คนอื่นๆเกิดความประทับใจ  และยื่นมือเข้าช่วยเหลือได้
                ‘คนขึ้น ๑๑ ค่ำ’ อาจจะลำบากจากความกดดันเป็นช่วงๆ และทำให้ต้องตั้งคำถามถึงคุณค่าของสิ่งที่ทำไป
                ธรรมชาติของด้านความเห็นใจ  ความร่วมรู้สึก (sympathy) คนอื่นทำให้ทำงานในด้านการช่วยเหลือดูแลคน เช่น พยาบาล สังคมสงเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งเป็นงานที่ทำได้ดี และได้รับความนับถือมาก

 


                เกิดวันขึ้น ๑๒ ค่ำ (วันที่ ๑๒ ของเดือนจันทรคติ)
                แม้ว่าผู้เกิดในวันขึ้น ๑๒ ค่ำ  มีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างจะจริงใจ  ซึ่งจะส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านออกจากบ้านและไปสำเริงสำราญสนุกสนานในช่วงที่ท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาว  แต่โดยพื้นฐานแล้ว ‘คนขึ้น ๑๒ ค่ำ’ เป็นคนมีศีลธรรมมากในความเชื่อ และมีแรงดลใจมากๆ
                ว่ากันตามจริงแล้ว  โดยนัย (sense) ของ ‘คนขึ้น ๑๒ ค่ำ’ มีว่า ‘คนขึ้น ๑๒ ค่ำ’ รู้สึกว่ามีมิติของวิญญาณ  ซึ่งจะค้ำจุนและให้ความสบายแก่ตนเอง
                ‘คนขึ้น ๑๒ ค่ำ’ จะชอบออกนอกบ้าน  และเป็นนักกีฬาที่กระฉับกระเฉง แต่เนื่องจาก ‘คนขึ้น ๑๒ ค่ำ’ ขาดความทะเยอทะยานโดยนัยทางโลก  และไม่ชอบทำงานหนักมาก ‘คนขึ้น ๑๒ ค่ำ’ จึงอาจจะไม่สามารถตกลงไปถึงจุดสุดยอดของหน้าที่การงานได้

 


                เกิดวันขึ้น ๑๓ ค่ำ (วันที่ ๑๓ ของเดือนจันทรคติ)
                ผู้เกิดในวันขึ้น ๑๓ ค่ำ  ชอบความเป็นระเบียบ  และมีสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์แน่นอนในชีวิต  และเมื่อได้รับตามที่กล่าวมาแล้ว  ก็จะทำงานอย่างหนักจนสัมฤทธิผลตามความทะเยอทะยานของตน  ‘คนขึ้น ๑๓ ค่ำ’  เป็นคนโชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลที่คอยสั่งสอนและแนะนำท่าน
                แม้ว่า ‘คนขึ้น ๑๓ ค่ำ’ จะพบว่าเป็นสิ่งที่ยากที่จะรับมือยามจิตใจว้าวุ่นเกิดประทุขึ้น  แต่ก็จะทำงานด้วยมือของตนเอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางสร้างสรรค์ ซึ่งจะดึงดูดพา ‘คนขึ้น ๑๓ ค่ำ’ ไปสู่กิจกรรมต่างๆเฉกเช่นว่า การปั้น  การแกะสลัก ออกแบบเสื้อผ้า วาดรูป เป็นต้น
                กระนั้นก็ตาม  มีแนวโน้มว่า เป็นคนเจ้าอารมณ์  และเมื่ออารมณ์เสียก็จะปิดปากเงียบ  ซึ่งทำให้ผู้อื่นงงงันลำบากใจที่ ‘คนขึ้น ๑๓ ค่ำ’ ไม่ติดต่อกับใครเลย

 


                เกิดวันขึ้น ๑๔ ค่ำ (วันที่ ๑๔ ของเดือนจันทรคติ)
                ผู้เกิดในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ  เป็นคนสุขารมณ์ (pleasure)  ไม่ค่อยพูด  และใจกว้าง  เป็นแบบชนิดไปได้ดีกับคนอื่น  และเป็นคนที่ผู้อื่นชื่นชอบ  ‘คนขึ้น ๑๔ ค่ำ’ เกลียดความอยุติธรรม  ดังนั้น จึงพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรม
                ‘คนขึ้น ๑๔ ค่ำ’ ไปได้ดีต่อเพศตรงข้าม  และถ้ายังไม่แต่งงาน ‘คนขึ้น ๑๔ ค่ำ’ จะหวังไปถึงวันที่ตนเองแต่งงาน
                ‘คนขึ้น ๑๔ ค่ำ’ มีความทะเยอทะยาน  แม้ว่าความยากลำบากที่มองไม่เห็นจะโผล่ผุดออกมาขวางความก้าวหน้าของตนเองอยู่สม่ำเสมอ
                ‘คนขึ้น ๑๔ ค่ำ’ จะพบว่ามันยากที่จะประหยัดเงินส่วนใหญ่ ก็เนื่องมาจากมีจุดอ่อนในเรื่องการเล่นการพนัน

 


                เกิดวันขึ้น ๑๕ ค่ำ (วันที่ ๑๕ ของเดือนจันทรคติ)
                วันเพ็ญ  จันทร์เต็มดวง  ทำให้ผู้เกิดในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ  มีบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง  และค่อนข้างไปในทางหยิ่งยโส  ซึ่งสามารถทำให้ ‘คนขึ้น ๑๕ ค่ำ’ เป็นคนชอบข่มขู่คุกคาม  หรือวางอำนาจบาตรใหญ่เอามากๆ  ‘คนขึ้น ๑๕ ค่ำ’ ชอบทำอะไรตามวิธีการของตนเอง  การพูดแบบคุกคามขู่ขวัญของ ‘คนขึ้น ๑๕ ค่ำ’  เป็นเพียงเปลือกนอกที่ห่อหุ้มความไม่แน่นอนที่อยู่ภายในของตนเองไว้  การที่ ‘คนขึ้น ๑๕ ค่ำ’ พูดเช่นนั้น  ไม่ได้หมายความอย่างแน่นอนเสมอว่า  อะไรที่ ‘คนขึ้น ๑๕ ค่ำ’ พูดหรือทำนั้นถูกต้อง
                ‘คนขึ้น ๑๕ ค่ำ’ ต้องการไปถึงจุดมุ่งหมายของ ‘คนขึ้น ๑๕ ค่ำ’ แต่ธรรมชาติอีกด้านหนึ่งของ ‘คนขึ้น ๑๕ ค่ำ’ ก็ทำให้เปลี่ยนทิศทางบ่อยๆ  ดังเช่นว่า ต่อสู้เพื่อเอาชนะ แต่พอคู่กรณียื่นกิ่งมะกอกออกมาเสนอเจรจาสันติ ‘คนขึ้น ๑๕ ค่ำ’ ก็คว้าไว้

 

 

ภาพ:http://gypsymagicspells.blogspot.com 

บทความคัดลอกจาก : หนังสือต้นสายโหราศาสตร์ฝรั่ง

บัวแก้ว ไชยหลวงผา : บก. เรียบเรียง

สำนักพิมพ์เดลฟี่

Visitors: 358,402