กลุ่มดาวราศีพิจิก

ประจำเดือนพฤศจิกายน เกี่ยวข้องกับราศีพฤศจิก กลุ่มดาวแมงป่องเป็นกลุ่มดาวที่มีดาวฤกษ์ เรียงตัวเห็นปรากฏ เป็นรูปแมงป่อง ชัดเจนมาก ปรากฏอยู่ทางตะวันตกของกลุ่มดาวคนยิงธนู มีชื่อเป็นภาษาลาตินว่า Scopius ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษ ว่า Scopion แปลว่า แมงป่อง เป็นกลุ่มดาวซึ่งขึ้นปรากฏ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยเอาหัวขึ้นก่อน เมื่อขึ้นสูงสุด จะอยู่ทางทิศใต้ คือกลางตัวแมงป่อง อยู่สูงเป็นมุมเงย 45 องศา และตกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และเอาหัวและข้างลงก่อน ดวงอาทิตย์จะผ่านกลุ่มดาวแมงป่อง ระหว่าง วันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน กลุ่มดาวแมงป่องจะประกอบด้วย ดาวฤกษ์ที่เรียงตัวกันอย่างน้อย 15 ดวง สามดวงแรก เป็นส่วนหัว ถัดไปอีก 4 ดวงเป็นลำตัว และที่เหลือเป็นส่วนหาง สำหรับประเทศไทย จะเห็นกลุ่มดาวแมงป่องชัดเจน เพราะปรากฏอยู่เหนือขอบฟ้า นานเกือบ 8 ชั่วโมง ดาวแต่ละดวงในกลุ่มจะมีสีและปรากฏสว่างไม่เท่ากัน ดาวดวงที่สว่างที่สุด ชื่อ แอนทาเรส แปลว่า คู่แข่งของดาวอังคาร มีสีแดง เป็นดาวแปลแสง แฝดคู่ขนาดใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 700 เท่าของดวงอาทิตย์ คนไทยเรียกดาวฤกษ์สีแดงดวงนี้ว่า ดาวปาริชาต อันดับความสว่าง 0.9
กลุ่มดาวแมงป่อง หรือ กลุ่มดาวพิจิก (♏) เป็นกลุ่มดาวหนึ่งในกลุ่มดาวจักรราศี อยู่ระหว่างกลุ่มดาวตาชั่งทางทิศตะวันตกกับกลุ่มดาวคนยิงธนูทางทิศตะวันออก เป็นกลุ่มดาวที่มีขนาดใหญ่ อยู่ในซีกฟ้าใต้ ใกล้กับศูนย์กลางทางช้างเผือก มีดาวที่สำคัญคือดาวปาริชาต ซึ่งมีสีส้มแดง ในขณะที่ดาวดวงอื่นเรียงเป็นแถวยาวโค้งคล้ายกับหางแมงป่อง
กลุ่มดาวแมงป่องเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวบนฟ้าที่มีลักษณะเด่นที่สุด สังเกตง่าย และถึงแม้จะต่างภาษาและวัฒนธรรมกัน หลายชาติก็เรียกลักษณะของกลุ่มดาวนี้ตรงกันว่ามีรูปร่างคล้ายกับแมงป่อง8 ดวง เรียงอยู่คล้ายกาต้มน้ำ ไม่มีดาวดวงใดเด่นชัดเจน เมื่อขึ้นไปสูงสุดจะอยู่เหนือขอบฟ้า เป็นมุมเงย 45 องศา คนไทยจินตนาการ เหมือนกาต้มน้ำ สากลเรียก กลุ่มดาวคนยิงธนู ดวงอาทิตย์จะผ่านกลุ่มดาวคนยิงธนูระหว่าง วันที่ 19 ธันวาคม - 21 มกราคม กลุ่มดาวนี้ จะอยู่ตรงใจกลาง กาแล็กซี่ทางช้างเผือก อย่างน้อย 9 ดวง เป็นรูป สามเหลี่ยมด้านโค้ง มองเห็นไม่ชัดเจนนัก เวลาขึ้นปรากฏจะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้ 20 องศา เมื่อขึ้นไปสูงสุดจะอยุ่ทางขอบฟ้า ทิศใต้เป็นมูมเงย 55 องศา ดวงอาทิตย์จะผ่านกลุ่มดาวมังกร ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ กลุ่มดาวมังกร จะปรากฏอยู่เหนือขอบฟ้านานประมาณ 10 ชั่วโมง
ดวง มองเห็นไม่ชัดเจน ดวงอาทิตย์จะปรากฏผ่านกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม เวลาขึ้นปรากฏจะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้ ประมาณ 60 องศา และปรากฏ อยู่บนฟ้านานประมาณ 10 ชั่วโมง ในสมัยอียิปโบราณ เห็นดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่ในกลุ่มดาวนี้ ทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นช่วงเข้าสุหน้าฝน จึงเห็นเสมือนหนึ่งว่ามีคนแบกหม้อน้ำ มาแทจึงให้ชื่อกลุ่มดาวนี้ ว่า คนแบกหม้อน้ำ
สี่เหลี่ยมในกลุ่มดาวม้าปีก ไปทางใต้อีกตัวหนึ่งอยู่ถัดไปทางทิศตะวันออก ปลาทั้งคุ่ มีสายเชื่อมโยงต่อกันถึงได้ ประกอบด้วยดาวฤกษ์ประมาณ 15 ดวง ดวงอาทิตย์ จะปรากฏผ่านในกลุ่มดาวปลา ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม - 19 เมษายน ดวงอาทิตย์จะอยู่บนเส้นศูนย์สูตรฟ้าพอดี ในวันที่ 21 มีนาคม จะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ ขึ้นทางทิศตะวันออกพอดี และตกทางทิศตะวันตกพอดี เรียกว่า วัน อิควิคนอกซ์ ( Equinox ) กลางวันยาวกว่ากลางคืน กลุ่มดาวปลาจะปรากฏอยุ่บนท้องฟ้า นาน 9 ชั่วโมง ประจำเดือนมีนาคม เกี่ยวข้องกันราศีมีน กล่มดาวปลา มีรูปลักษ์คล้าย

 

 

Visitors: 329,235