กลุ่มดาวราศีตุลย์


ประจำเดือนตุลาคม เกี่ยวข้องกับราศีตุล 

กลุ่มดาวคันชั่ง เป็นกลุ่มดาวที่มีชื่อเป็นสิ่งของเพียงกลุ่มเดียวบนท้องฟ้า จะขึ้นทางจุดทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทางใต้ 25 องศา เมื่อขึ้นไปสุงสุด จะอยู่ทางทิศใต้เป็นมุมเงย 60 องศา อยู่ถัดหัวแมงป่อง ไปทางทิศตะวันตก ประกอบด้วยดาวริบหรี่ อย่างน้อย 6 ดวง เรียงกันคล้ายรูปว่าวปักเป้า มีหางงอ ดวงอาทิตย์จะผ่านกลุ่มดาวคันชั่ง ในเดือนตุลาคม ระหว่างวันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน มองเห็นไม่ชัดเจนบนท้องฟ้า เห็นนานตลอดคืนในเดือน พฤษภาคม

Visitors: 329,234