หมายเลข13

ชาวตะวันตกทุกคนนั้นมีความเชื่อว่าเลข13นั้นเป็นเลขไม่ดีอัปมงคล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความโชคร้ายซึ่งความเชื่อดังกล่าวนั้นเกิดมาจาก ในการเสวยพระกระยาหารมื้อสุดท้ายนั้นมีสาวก12คนซึ่งรวมพระองค์ด้วยก็13คนซึ่งเป็นวันก่อนที่องค์พระเยซูถูกตรึงไว้บนไม้กางเขน

 

ส่วนความเชื่ออื่นๆนั้นเช่นชาวนอร์ทนั้นเชื่อกันว่า กลุ่มมารจะประกอบไปเทพอสูร12ตน รวมซาตานอีกหนึ่งเป็น13 จึงทำให้เลข13เป็นเลขอัปมงคลตั้งแต่นั้นมา

 

นอกจากนี้กลุ่มที่เชื่อถือการชุมนุมแม่มดจะมารวมตัวกันในคืนวันเพ็ญโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มละ13คน เพราะเป็นตัวเลขของคนที่บูชาซาตาน เรียกงานนี้ว่า งานชุมนุมแม่มดซับบาทซึ่งถือว่าหากวันนั้นมาถึงจะเกิดภัยใหญ่หลวงกับโลกทีเดียว

 

ชาวกรีกก็มีความเชื่อว่าเลข13เป็นเลขที่ไม่ดีเหมือนกันนั่นเพราะว่าวันที่13นั้นเป็นวันที่กรุงคอนสแตนติโนเบิ้ลล่มสลายโดยการถล่มของอาณาจักรออตโตมานค่ะ

Visitors: 360,254