ไมดาส (Midas) King of Pentacles

 

 

พระราชาหูลา

    พระราชาไมดัสแห่งแคว้นฟรีเจีย (Phrygia) ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีน้ำพระทัยดีแต่ค่อนข้างโง่เขลาเบาปัญญา  วันหนึ่งพระองค์พบรุกขเทวดาชราผู้หนึ่งนอนหลับอยู่บนแปลงดอกไม้ แต่พระราชาไมดาสก็ไม่ได้ลงโทษแม้จะทำให้แปลงดอกไม้ที่พระองค์โปรดปรานเสียหาย  รุกขเทวดาผู้นี้เป็นบริวาณของไดโอนิซัส เทพเจ้าแห่งเหล้าองุ่น  เทพไดโอนิซัสจึงตอบแทนด้วยการประทานพรให้หนึ่งข้อตามแต่พระราชาจะทูลขอ

 

    พระราชาไมดาสไม่ทันตริตรองทูลว่าขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ใช้หัตถ์สัมผัสจงกลายเป็นสีทอง  ด้วยทรงต้องการที่จะเป็นพระราชาที่รวยที่สุดในโลก  แต่เมื่อพบว่าแม้แต่อาหารและพระธิดาองค์เล็กที่ถูกพระองค์สัมผัสก็กลายเป็นทองด้วยเช่นกัน พระราชาผู้ไม่เฉลียวฉลาดจึงทูลขอให้เทพไดโอนิซัสช่วยบันดาลให้ทุกอย่างกลับคืนเหมือนเดิม

    ในการเข้าร่วมตัดสินการประลองระหว่าเทพอะพอลโลกับรุกขเทวดามาร์สยาส พระองค์ตัดสินให้สหายของตนเป็นผู้ชนะ ทั้งที่เทพแห่งศิลปะวิทยาทั้ง 9 ลงความเห็นว่าอะพอลโลมีความสามารถเหนือกว่ามาก ต่อเมื่อเทพอะพอลโลจับพิณเอาหัวลงและบรรเลงอย่างไพเราะ แต่มาร์สยาสไม่สามารถเป่ากลับหัวให้เกิดเสียงดนตรีได้  นั่นแหละพระราชาไมดาสจึงเข้าพระทัยว่าใครควรเป็นผู้ชนะ 

 

 

ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงถูกเทพอะพอลโลสาปให้หูที่โฉดเขลาไม่ได้ความกลายเป็นหูลาไป  นับแต่นั้นมาพระราชาไมดาสต้องสวมหมวกทรงสูงเพื่อปกปิดหูลาของพระองค์  บรรดาประชาชนทั้งหลายไม่รู้เบื้องหลัง ต่างเข้าใจว่าเป็นแฟชั่นใหม่จึงพากันสวมหมวกทรงสูงตามพระราชาของตนแต่ก็สุดอัดอั้นตันใจเพราะไม่สามารถบอกเล่าแก่ผู้ใดได้เนื่องจากเกรงจะมีความผิด 

วันหนึ่งนายกัลป์กบวิ่งไปที่กลางทุ่ง  ขุดหลุม และตะโกนว่า “พระราชาไมดัสผู้มีหูเป็นลา” แล้วกลบหลุมนั้นทันที แต่ต้นอ้อที่อยู่บริเวณนั้นได้ยินจึงโอนเอนไปตามลมและกระซิบความลับนี้ต่อๆไปจนข่าวกระจายไปทั่ว พระราชาไมดาสทรงอับอายขายหน้าจึงสละบัลลังก์หนีไปหลบซ่อนตัวอยู่แต่ในป่าลึกไม่ยอมให้ผู้ใดพบเห็น

 

แหล่งอ้างอิง

ธนากิต.  (2546).  ตำนานเทพเจ้าและวีรบุรุษกรีก-โรมัน.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ปิรามิด.  

credit photo : www.greekmyths-greekmythology.com

Credit Photo : en.wikipedia.org

Visitors: 333,092