ภาษาฮีบรู

 

สวัสดีค่ะน้องที่รักทุกๆคน

เห็นภาษาฮีบรูก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะ พี่นำมาลงให้ดูเพราะว่าภาษาฮีบรูนี้มีติดอยู่ในไพ่tarot หรือไพ่ยิปซีที่เราใช้อ่านกันอยู่นั่นเองค่ะ 

ซึ่งหมายถึงว่าในการเรียนขั้นสูงขึ้นไปก็เป็นการรู้ถึงรากของไพ่นั้นๆว่ารากของมันมาจากไหนนั่นเองค่ะ 

ซึ่งตรงนี้จะทำให้น้องๆมีความเข้าใจรากของไพ่ใบนันๆได้เป็นอย่างดีทีเดียว ซึ่งภาษาฮีบรูที่อยู่ในไพ่tarot นั้นจะมีอยู่22ตัวค่ะ 

การอ่านของเขาจะไม่เหมือนของภาษาไทยเรา  ของเขาจะอ่านจากขวาไปซ่้าย  ของไทยเราจะอ่านจากซ้ายไปขวา

ซึ่งหน้าตาของภาษาฮีบรูในไพ่นั้นเป็นตามในภาพข้างล่างเลยค่ะ 

เครดิตภาพ www.enjolrasworld.com

 

ซึ่งอักษรฮิบรูทั้ง22 ตัวนั้นมีความหมายดังต่อไป

(จะเห็นว่าเนื้อหาจะยังไม่สมบูรณ์ ทั้ง 22 ตัว ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า เมื่อget อะไรได้พี่ถึงจะลงมาเขียนขยาย  บางทีก็เว้นไว้  get ความหมายอักษรใดก็เขียนที่อักษรตัวนั้นค่ะ ซึ่งตรงนี้อาจไม่ตรงกับตำราของผู้ใดก็ได้เพราะพี่เขียนเนื้อหาส่วนนี้อันเกิดจากความเข้าใจของพี่กระติ๊บเองค่ะ)

 

The Letter of Hebrew alphabet in tarot

0) The Fool

อักษรตัวที่ 1 ที่อยู่บนไพ่The Fool คือ Alephแปลว่าวัว

א Alef อาเล็ฟ เป็นตัวอักษรตัวแรกและเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าแห่งความเป็นหนึ่ง หนึ่งเดียวเท่านั้น ความยิ่งใหญ่ 

เปรียบเหมือนกษัตริย์ของตัวอักษรตัวอื่น คำว่าเอโลฮิม(พระผู้ทรงสร้างหรือพระเจ้า) ก็ขึ้นต้นด้วยตัวนี้ 

 

1)  The Magician 2

อักษรตัวที่ 2 ที่อยู่บนไพ่The Magician คือ Beth  มีความหมายแปลว่าบ้าน

ב Bet เบ็ท  หมายถึง “บ้าน” (เบธเอล บ้านของพระเจ้า) เป็น สัญลักษณ์ของพระเจ้าแห่งการอวยพร การทรงสร้างสองหรือจำนวนมาก 

คำแรกของปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวนี้ (ปี 5772 ปีแห่งพันธสัญญา) 

 

2)The High Priestess 3

เป็นอักษรตัวที่3 ที่อยู่บนไพ่The High Priestess คือ  Gimel  มีความหมายแปลว่าอูฐค่ะ 

ในตรงนี้เขาจะสื่อว่า อูฐนั้นหมายถึง การขนส่ง  การบรรทุกสินค้าจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง

หมายถึงการค้า  การเจรจาก็ได้ เช่นกัน

และพี่กระติ๊บไปพบบทความที่น่าสนใจช่วยอธิบายความหมายได้ดีจากบล็อกคุณ ปัทมโรจน์ มากสุริวงศ์ ก็ช่วยให้เข้าใจความหมายเกี่ยวกับภาษาฮีบรูได้ดีขึ้นค่ะ

“ตัวอักษรกิเมล ג (Gimel)คือ ตัวอักษรภาพที่เป็นภาพของตัวอูฐ หมายถึง ความมั่งคั่ง

แนวคิดของพระคัมภีร์โยงอูฐกับความมั่งคั่งนั้น พระเยซูคริสต์ทรงตระหนักและยืนยันสิ่งนี้เมื่อพระองค์ทรงเลือกอูฐเพื่อเปรียบเทียบกับคนรวยในหนึ่งในคำสอนที่มีชื่อเสียงของพระองค์ ซึ่งได้แสดงไว้ในตอนต้นของบทนี้ด้วย กล่าวว่า  "ตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้า"

ตัวอักษรกิเมล เครื่องหมายแสดงพระกรุณานิรันดร์ของพระเจ้า พระเจ้าทรงประทานสิ่งเหล่านี้แก่เรา  กิเมลเป็นเครื่องหมายแสดงพระกรุณานิรันดร์ของพระเจ้า นี่เป็นของความหมายที่เราต้องทำความเข้าใจเพื่อเราจะได้คาดหวังในการได้รับมรดกแห่งพระพรความมั่งคั่งเมื่อเราเชื่อมต่อกับชนชาติของพระเจ้าคืออิสราเอล (ปฐก.12) เราจะได้รับพระพร “

http://pattamarot.blogspot.com/2012/09/rosh-hashanah-5773.html

ג Gimel กิเมล  หมายถึง “อูฐ” เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าแห่งความเมตตา ความสุดยอด หรือถึงที่สุด 

(ปี 5773 ปีแห่งพระพรความมั่งคั่ง มวลอูฐที่นำพาความมั่งคั่งมา )

 

3)The Empress 4

อักษรตัวที่ 4 ที่อยู่บนไพ่The Empress คือDalethมีความหมายแปลว่า The door

Dalet หมายถึงประตู 

เชื่อว่าจะเป็นปีที่พระเจ้าจะเทพระพรจากบัญชร(หน้าต่าง)ท้องฟ้าลงมาสู่ชีวิตเรา (มลค.3:10)

ד Dalet  ดาเล็ท คือ ประตู การทรงสร้างและนี่คือเวลาของโลกในตอนนี้

 ד Dalet ดาเล็ท หมายถึง  “ประตู” เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้า ของ มิติ ขนาด และ ความห่วงใยอาทร …

 

4 The Emperor 5

อักษรตัวที่ 4 ที่อยู่บนไพ่   คือ Heh มีความหมายแปลว่า  หน้าต่าง

Hey มีค่าเท่ากับ 5 หมายถึง การดูหรือเห็น (Behold)

เลข 5 หมายถึงของประทาน (5fold misnistry) (อฟ.4:11-12)

เลข 5 หมายถึง พระคุณของพระเจ้า (Divine Grace) เป็นภาพของความสมดุลของพระคุณที่อยู่กึ่งกลางของธรรมบัญญัติ (10)


ตัวอักษร Hey นี้ยังปรากฏอยู่ในพระนามของพระยาห์เวห์ (YHWH - יהוה ) อีกด้วย คือตัวโยด เฮ้ ว้าว เฮ้ หากเอามาเรียงกันในความหมายอักษรภาพ จะเป็นคำว่า Behold nail behold hand, ตามที่พระเยซูบอกให้โธมัส มองที่รอยตะปูและที่มือของพระองค์

เจ้าเชื่อจึงจะได้เห็นแต่ผู้ที่ไม่เห็นแต่เชื่อก็เป็นสุข (ยน.20:29)

 ปัทมโรจน์ มากสุริวงศ์


 • image002
  Kabbalah (คับบาล่าห์) มีตำราเล่มหนึ่งกล่าวว่า "ซึ่ง เรื่อง Tarot และ The Kabalahนี้ คุณอ่านแล้วอาจจะทำให้คิดว่า ไม่แน่ว่าจะใช้ได้ในการทำนายหรือเปล่า แต่ถ้าคุณศึกษาไพ่Tarot หมายเลข...

 • t of life2
  ต้นไม้แห่งชีวิต หัวใจของคับบาล่าห์นั้นอยู่ที่ต้นไม้แห่งชีวิตนี้เองค่ะ (Tree of life) ซึ่งการอธิบายถึงหลักคับบาล่าห์ เกี่ยวกับต้นไม้แห่งชีวิตเป็นสิ่งที่ยากและซับซ้อนมากกล่าวง่ายๆก...

 • astrology
  Tarot and Astrology Past 2 ในส่วนที่2นี้กระติ๊บน้อยจะกล่าวแค่ว่าโหราศาสตร์เกี่ยวกับราศีนั้นมีส่วนช่วยในการอ่านไพ่อย่างไรนะคะ สัญลักษณ์จักรราศี 12 สัญลักษณ์ และความสัมพันธ์ของจักรร...

 • zodiac
  Tarot and Astrology Past1 เรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์ จักรราศี นี่น่าจะเป็นแนวคิดทางปรัชญาที่เก่าแก่ที่สุดที่ได้รับการบันทึกไว้ โดยย้อนกลับไป (ว่ากันว่า) อย่างน้อย 48,000 ปี มหาปิร...

 • connection-between-numerology-indigos-crystals-etc-21351058
  Tarot and Numerology 2 ในหนังสือที่กระติ๊บน้อยอ่านมาส่วนมากนั้นเค้าก็บอกถึงความสัมพันธ์ว่าไพ่เลขนี้สัมพันธ์กับหน้าไพ่นี้อย่างไรซึ่งอ่านๆกันอาจจะมีงง มีเอ๋อกันบ้าง ในขั้นปาน หรือถึ...

 • numerology-4
  ไพ่Tarotและตัวเลข(1) ในการศึกษาต้นกำเนิดของตัวเลข มีการพบข้อวินิจฉัยที่ว่าชาวฮินดูซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เชื่อว่าพิธาโกรัสได้รับความรู้ในเรื่องตัวเลขมา พวกเขาเหล่านี้เชื่อว่าต้นกำเนิด...

 • learn-meditation2.jpg
  พี่กระติ๊บน้อยไปเจอบทความเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิกับไพ่ยิปซีเห็นว่าน่าสนใจดีจึงเอามาลงให้อ่านกันค่ะ จากการอ่านพี่กระติ๊บน้อยพอเข้าใจ(บ้าง)ว่าเค้าเอาไพ่ทาโรต์มานั่งสมาธิแบบใด แต...

 • eyeshadow-makeup
  Tarot and Make up how to make up เคยมีคนหลายๆคนถามว่าไพ่ยิปซีนี้มีเรื่องสีสรรไหม ? ก็ต้องตอบว่ามีซิคะ เราก็ว่ากันตามสีของดาวและราศีนั่นแหละค่ะ จะแต่งหน้าให้เพลิดเพลินตามราศีก็ได้...

 • Horoscope-tarot-Future
  บทความในหน้านี้ กระติ๊บน้อยขอนำเสนอ บทความที่ไพ่tarotเข้าไปเกี่ยวพันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอะไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ the tree of life ซึ่งถือว่าเป็นขั้นสูงต่อไปของไพ่tarot ซึ่งก็เคย...
Visitors: 289,759